Huisartsenpraktijk de Schelfhoed

 


Hart & Vaatziekten (CVRM)

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende ziekten in Nederland. Het gaat daarbij om ziekten als angina pectoris, hartinfarct, beroerte en perifeer vaatlijden (in de benen).

De meeste hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Bij atherosclerose hechten vetten en cholesterol zich vast aan de binnenkant van het bloedvat. Hierdoor wordt het bloedvat nauwer en wordt de bloedstroom belemmerd. Als de vernauwing erg groot wordt, komt er te weinig of helemaal geen bloed meer bij de achterliggende organen (bijvoorbeeld het hart of de hersenen). Een hart- en vaatziekte kan het gevolg zijn. Het kan ook zijn dat een stukje van de vernauwing beschadigt. Het lichaam probeert dit te verhelpen door het gat met een bloedstolsel te dichten. Als dit bloedstolsel loslaat, kan dit door de bloedstroom worden meegevoerd en in een kleiner bloedvat vastlopen. Er ontstaat dan een afsluiting op een andere plaats in het lichaam.

Het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt aangeduid met de term 'cardiovasculair risicomanagement' (CVRM). Bij CVRM gaat het er om dat de kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk wordt gemaakt of om de al bestaande hart- of vaatziekte niet te laten verergeren.

Zorgprogramma

Het is belangrijk dat u goed wordt begeleid bij het verminderen van de risico's op hart- en vaatziekten. In overleg met u en de andere betrokken zorgverleners stellen de huisarts en praktijkondersteuner (POH) een zorgprogramma voor u op. In dit zorgprogramma staat duidelijk omschreven met welke zorgverleners u te maken heeft en welke zorg wordt verleend.

Uw huisarts en praktijkondersteuner overleggen regelmatig met de zorgverleners, zodat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd.

Voor meer informatie over diabetes en het zorgprogramma klik op deze link.